Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz - Registrace

Svým přístupem na „Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření.

Souhlasíte s tím, že „Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Důležité upozornění

Fórum „Cestovatelské fórum CESTOVATELKY.cz“ je určeno zejména ke vzájmné výměně informací mezi soukromými osobami v oblasti cestovního ruchu. Jeho záměrem není sloužit jako propagační medium. Prosíme uživatele, kteří se chtějí registrovat pouze z důvodu přidávání příspěvků (nebo, jak bývá velmi časté, pouze jednoho nebo dvou) s nulovou informační hodnotou, ale hlavně s odkazem na jiný web, aby tak vůbec nečinili a šli své stránky a weby propagovat někam jinam. O takové přispěvatele nemáme zájem. Jejich příspěvky budou považovány za spam a budou buď upravovány, nebo (a to častěji) z fóra rovnou odstraňovány.

Vkládat odkazy na další stránky (ať již do příspěvku, nebo do uživatelského podpisu) je uživatelům umožněno až po vložení několika relevantních příspěvků. Věříme, že pro skutečné diskutující nebude toto omezení významějším problémem a naopak spammerům ztíží jejich smutný úděl.

 
cron